Coaching

Utdannet gestalt coach fra Norsk Gestaltinstitutt 2003 - 2006
Videreutdannelse med gestalt i Organisasjoner 2007 - 2008

45 år med livserfaring og 20 år med yrkeserfaring
Trenger du eller bedriften din hjelp til:
 • å sortere eller prioritere
 • komme videre
 • sette mål
 • bearbeide kriser eller sorg
Vi kan tilby tjenester ifm:
 • omorganisering
 • endringsprosesser
 • strategiprosesser
 • konfliktløsning
 • mentor for nye ledere eller ledere som trenger et nytt perspektiv
 • foredrag
Vi tar oppdrag for:
 • ledergrupper
 • andre team
 • individuelt
 • kortere eller lengre perioder


Ved større oppdrag har vi også samarbeidende konsulenter.